Ajánlás nyilvánosságra hozatalához hozzájáruló nyilatkozat

Adatkezelés célja:​ajánlás felhasználása, nyilvánosságra hozatala

Ajánlás felhasználásának módja: Az Online Capital Investments Kft. által tulajdonolt vagy üzemeltetett weboldalakon, landing oldalakon, közösségi oldalakon (Facebook, Instagram, LinkedIn, stb.)
Az adatkezelő neve, elérhetősége: Online Capital Investments Kft. (1033 Budapest, Kéve u. 14.) Az ajánlás felhasználásának időtartama: az ajánlás megadásának dátumától számított 5 (öt) évig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatomban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.

Tájékoztatás az érintett jogairól

Önnek, mint a szervezetünknél személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van
1) kérelmezni szervezetünktől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
2) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
3) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az

adathordozhatósághoz, továbbá
4) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen (amennyiben erre jogszabály lehetőséget

biztosít), illetve
5) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban visszavonni. A visszavonás

nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az i​nfo@onlinecapital.hu e-mail címen.

6) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye illetve munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

7) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg szervezetünket.

További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely a honlapunkon https://onlinecapital.hu/​található.